Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Visitation

Kontakt administrationen på tlf. 98-235212​ eller uden for åbningstid, socialrådgiver og adm. koordinator, Anita S. Hoydal på mobil 40160185

Når Solskovgaard modtager en henvendelse om plads til et barn/ung, foretages der en grundig visitation.

Visitationsteamet består af lederne på afdelingerne, pædagogiske leder og socialrådgiver, evt. psykiater. Skoleleder inddrages i visitationsteamet, såfremt der er behov for vurdering ift. match på Solskovgaard, Intern skole, Tranhøjskolen.

Teamet vurderer ud fra dialogen med den potentielle samarbejdspartner og ud fra de fremsendte sagsakter om barnet/den unge matcher målgruppen. Teamet vurderer ligeledes hvilken pædagogisk behandlingsindsats barnet/den unge har behov for herunder hvordan man vil nå de opstillede udviklings mål. Herefter fremsendes skriftligt oplæg til interventionsplan.

Klik på link Tilbudsportalen - her kan du orientere dig nærmere om stedet samt tjekke ledige pladser, mm.