Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

​​Værdigrundlag

De overordnede målsætninger for det socialpædagogiske behandlingsarbejde på Solskovgaard er, at sikre hver enkelt beboers optimale udviklingsbetingelser i overskuelige og familiære rammer.

Vores ideologi og derved behandlingsarbejde tager udgangspunkt i individets styrkesider – ikke begrænsninger. Der arbejdes målrettet med, at finde den enkeltes ressourcer og potentialer for derved at sikre de bedste udviklingsbetingelser ift. social, relationel, personlig og faglig udvikling.

​​

Menneskesynet på Solskovgaard bygger på en forståelse af, at mennesket er et social væsen, der gerne vil sin egen udvikling – dvs. mennesket er kulturskabt og er kulturskaber.

Mennesket er socialt og al udvikling finder sted i sociale fællesskaber. Vi betragter det enkelte menneske som en rettethed – en rettethed som stræber mod og vil sin egen udvikling. De pædagogiske grundprincipper i arbejdet med de unge ligger til grund for de overordnede værdier på Solskovgaard.

Menneskesynet og værdierne på Solskovgaard er relations orienteret og bygger på empati/anerkendelse, samhørighed, udfordring og merkompetente voksne.

​En grundlæggende værdi for Solskovgaard er, at der tilstræbes høj faglighed i det pædagogiske arbejde hvilket kommer til udtryk ved at:

•Vi ansætter relevant uddannede medarbejdere.
•Vi anvender evidensbaseret viden i vores pædagogiske arbejde.
•Vi prioriterer, at inddrage relevante fagpersoner, når det er nødvendigt for at belyse/afklare særlig vanskeligheder udfordringer.
•Vi prioriterer at efteruddanne og opkvalificere medarbejderne.
•Vi prioriterer validering og dokumentation af vores arbejde.

​​

Værdier og pædagogiske grundprincipper

Empati/anerkendelse

•At den unge føler sig forstået, genkendt og anerkendt, så han/hun ikke føler sig forkert.
•At den voksne optræder anderkendende og empatisk i forhold til den unge og ser hvilken selvfølelse den unge har i spil i den givne situation.
•At den voksne hjælper med at sætte ord på følelsen/oplevelsen af afmagt eller frustration, som den unge har i spil – at den voksne ser intentionen bagved handlingen.

Samhørighed

•At den unge oplever at være en del af et fælleskab og føle en sammenhørighed med andre.
•At den unge gives en oplevelse af, at have en sikker base, hvor han/hun hører til.
•At det er den voksne der har ansvaret for, at den unge oplever samhørigheden ved at sikre, at den unge bliver inkluderet – tager afstand fra mobning og fremmedgørelse.

Udfordring

•At den unge får en medspillende modspiller.
•At den unge oplever, at han/hun kan/tør afprøve sine holdninger af samt få et kvalificeret modspil af de oplevelser/tanker de har af sig selv, andre og omverdenen.
•At den unge bliver udfordret ift. den nærmeste udviklingszone.
•At denne unge inddrages og aldrig efterlades passiv i forhold til egen udvikling.

Merkompetente voksne (Idealisering)

•At den unge oplever voksne rollemodeller, der har en naturlig autoritet og evnen til at være betydningsdanner, kan sætte grænser og skabe struktur, for den enkelte unge.
•At den unge oplever voksne, der har en konsekvent holdning til uønsket adfærd og kan/vil hjælpe den unge med adfærdsregulering.
•At den unge oplever merkompetente voksne der gør som de siger – walk your talk.
•At den voksne agerer betydningsbærer/er dannende og formår at formidle engagement, mening, normer og værdier til den unge.