Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Rådgivning:

Ved rådgivning arbejdes der med konkrete problematikker som er aktuelle for familien her og nu. Der gives råd og vejledning samt konkrete løsningsforslag til hvordan familien får løst konflikten og kommer videre på en hensigtsmæssig og ligeværdig måde for alle.

Eksempler på dette kunne være:

-Samarbejdsvanskeligheder ml. skolen og forældre, kommunen og forældre, institution og forældre

-Uenigheder omkring opdragelse, værdier

-Mistrivsel på skolen, i institutionen, i familien

-Rådgivning til sårbare unge mødre/familier

-Rådgivning til pleje –og aflastningsfamilier

Ved rådgivning startes forløbet med at klienten/klienterne giver en kort beskrivelse af problemfeltet og derefter arbejdes der målrettet med forskellige løsningsforslag til de aktuelle problematikker.

I et rådgivningsforløb kan der arbejdes med relationer samt på, at få skabt et overblik i hverdagen.

Et rådgivningsforløb vil typisk bestå af 3-5 samtaler a 1-1 ½ times varighed afhængig af problemets størrelse. Der kan dog også være tale om en længerevarende indsats.

Afslutningsvis vil sagsbehandler eller kommunen modtage en skrivelse på, at rådgivningen enten er afsluttet eller om der evt. er behov for yderligere rådgivning. Dette sker altid i samråd med klienten.

​​