Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Familiebehandling/familietearpi

Familiebehandling/familieterapi.

I familien er vi alle på godt og ondt afhængige af hinanden, derfor har det betydning for familiens trivsel, hvordan de enkelte familiemedlemmer har det, og hvordan de samarbejder.

Hvis et eller flere medlemmer af familien mistrives, påvirker det hele familien.

Når en i familien har et problem, har hele familien et problem – så kan det være en god ide at hente hjælp udefra.

Forældre har ansvaret for familien. Hvis forældrene ikke trives påvirker det børnene, også selv om de prøver at skjule det.
Det er derfor vigtigt, at forældre har en viden om og forståelse af hvad der har betydning for et godt forældreskab.

Årsager til problemer i familien kan bl.a. skyldes:

 • At børnene har overtaget styringen, og at forældrene samarbejde/ modarbejder hinanden.

 • At der er uoverensstemmelse mellem forældre og børn, og at der er mellem forældrene er uenighed om opdragelse og værdier.

Hvordan løses konflikter i familien? Er de forbundet med:

 • Skænderier
 • Ligegyldighed
 • Tyrani
 • Strenge regler
 • Råben og skrigen
 • Vrede
 • Tavshed

Kort sagt:​

 • At der er opslidende konflikter i familien.

 • At forældrene er bekymrede for jeres barns udvikling.

 • At forældrene er ved at glide fra hinanden.

Det er smertefuldt at have ondt i familien. Men der er hjælp at hente!

Det kan være en god idé få professionel hjælp til at få kigget på relationerne i familien eller i parforholdet.

Hvis jeres barn føles "besværligt", kan det være et signal om, at der er problemer i familien. Det er ikke barnet, der skal ændres, men samspillet i familien.

Vi mennesker har alle brug for følelsesmæssigt gode og nære relationer og for at føle os værdifulde i forholde til hinanden.

Familien er et godt sted at opnå dette og samtidig det sted, hvor det gør mest ondt, når det ikke ser ud til at lykkes.

Når det ikke ser ud til at lykkes, angår det hele familien, og det er i familien ressourcerne findes til balance.

Hvis familien ikke selv kan finde balancen, kan det hjælpe at tale med en god ven - eller en familieterapeut.

Gennem samtale mellem familien og terapeuten kan man få øje på, at man kan sige og gøre tingene på en anden måde, så kontakten og nærværet i familien bliver bedre.

Solskovgaards familieterapi tager udgangspunkt i den systemiske terapi.

​Systemisk terapi tager udgangspunkt i at skabe forandringer indenfor det system af relationer, som en familie er en del af. Familien består oftest af et forældrepar (enlig forældre) og børn. Andre nære personer – såsom bedsteforældre og fraværende forældre kan dog inddrages i familieterapien, hvis familien ønsker det.


Der er således altid familien, der er i fokus.

Familien opfattes som et system, hvor adfærden hos et familiemedlem kan påvirke de øvrige familiemedlemmers adfærd. Problemet må derfor ikke ses som noget, én enkelt person er årsag til – eller som en fejl, den enkelte har – men som hørende til i familiens indbyders samspil. Fordringer hos én person kan derfor sætte forandringer i gang hos de andre i familien – og dermed ændre familiens måde at være sammen på.

I familiesamtalerne er der hele tiden fokus på at afdække ressourcer og finde løsninger.

Problemer bliver til løsninger.