Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

​Et struktureret, pædagogisk og realistisk læringsmiljø

Tranhøjskolen tilbyder STU-forløb til unge mellem 16-25 år, som opfylder STU-lovgivningens krav. Ofte er det unge, som er udfordret indlæringsmæssigt, socialt og personligt på grund af fx sen udvikling, hjerneskader, psykiatriske diagnoser, omsorgssvigt eller en kombination.

Vi tilbyder et struktureret, pædagogisk og realistisk læringsmiljø gennem praktisk deltagelse på Tranhøjskole, skoleundervisning, og løbende socialfaglig støtte.

STU forløbet er ofte en 3. Årige uddannelse.

Uddannelsen indledes med et 12 ugers afklaringsforløb, hvor den unge udredes med bl.a. en PAS-test, samt forandringskompasset. På basis af personlig samtale med lærere og STU vejlederen udarbejdes en uddannelsesplan for den unge.

Uddannelsesplanen er altid tilpasset den unges ønsker og muligheder. Der udarbejdes samlet mål for uddannelsen, der overordnet handler om at blive godt rustet til arbejdsmarkedet og til at få så selvstændig en voksentilværelse som muligt.

Der er fokus på overordnet kompetence områder; de personlige, de sociale, de faglige og de praktiske. Der bliver løbende opstillet delmål og progression for uddannelsen. Samtidig afklares den enkelte elevs behov for social pædagogisk støtte.

Uddannelsesforløbet evalueres løbende af STU vejleder og der afholdes opfølgningsmøder halvårligt, hvor der opstilles udviklingspunkter for den kommende periode.

Efter endt afklaringsforløb tilmelder den unge sig et af Tranhøjskolens tre STU linjer.

STU Linjer på Tranhøjskolen

Tranhøjskolen udbyder tre forskellige STU-linjer.

STU Gartner: Uddannelsen tager udgangspunkt i den unges interesse for gartneri, havearbejde og landbrug. Undervisningen er en kombination af fagligt arbejde på skolen, hvor eleven har mulighed for at fastholde sit faglige niveau i dansk og matematik. Eleven har ligeledes mulighed for at til vælge enkelte fag til opkvalificering med prøve på FP9 niveau.

Der vil desuden være mulighed for bo træning.

Hovedelementet i uddannelsen vil foregå i interne og eksterne praktikker med kvalificerede fagfolk eksempelvis anlægsgartner eller landmand.

STU Værksted: Uddannelsen tager udgangspunkt i den unges interesse for praktisk arbejde på metal- eller træværksted. Undervisningen er en kombination af fagligt arbejde på skolen, hvor eleven har mulighed for at fastholde sit faglige niveau i dansk og matematik. Eleven har ligeledes mulighed for at til vælge enkelte fag til opkvalificering med prøve på FP9 niveau.

Der vil desuden være mulighed for bo træning.

Hovedelementet i uddannelsen vil foregå i interne og eksterne praktikker med kvalificerede fagfolk eksempelvis VVS, smed eller automekaniker.

STU Køkken: Uddannelsen tager udgangspunkt i den unges interesse for madlavning og ernæring. Undervisningen er en kombination af fagligt arbejde på skolen, hvor eleven har mulighed for at fastholde sit faglige niveau i dansk og matematik. Eleven har ligeledes mulighed for at til vælge enkelte fag til opkvalificering med prøve på FP9 niveau.

Der vil desuden være mulighed for bo træning.

Hovedelementet i uddannelsen vil foregå i interne og eksterne praktikker med kvalificerede fagfolk eksempelvis ernæringslærer eller kantinemedarbejdere. Eleven vil i nogen grad få tildelt ansvar for planlægning af Tranhøjskolens fællesspisning på enkelte dage og elementer som strukturering og økonomi vil således også indgå i undervisningen.

Fælles for samtlige STU-forløb: At unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer og dermed bliver rustet til voksenlivet og evt. til videre uddannelse og beskæftigelse.

Generelt for samtlige linjer er, at de består af 840 undervisningstimer, samt praktik timer. Dette betyder, at eleven udover at kunne vælge en linje også kan forbedre eller fastholde sit faglige standpunkt i udvalgte fag, således at en FP9 bliver realistisk. Hvis FP9 ikke er realistisk på det faglige område vil eleven modtage undervisning i brugen af hjælpemidler, såsom DragonDictation, der gør det muligt for dem at kommunikere på det almindelige arbejdsmarked.

De tre hovedforløb vil i første omgang bestå af interne arbejdspraktikker med forskellige praktisk arbejde. Efterfølgende vil eleven have gode forudsætninger for at blive afprøvet i eksterne virksomheder.

Igennem hele forløbet vil eleven være med til at opstille konkrete delmål i forhold til kompetencer på det sociale, personlige og faglige område.

Kompetencebevis

Ved uddannelsens afslutning udsteder STU et kompetencebevis, der indeholder en beskrivelse af de opnåede kompetencer i hele uddannelsesforløbet. Afbrydes ungdomsuddannelsen, udstedes et bevis for de færdiggjorte uddannelses- elementer.