Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Samarbejdsparterrene

SAMARBEJDE MED PPR JAMMERBUGT

Vi har, som andre skoler, samarbejde med PPR i Jammerbugt. Skolens elever er alle visiteret igennem PPR Jammerbugt, i samarbejde med PPR fra den anbringende kommune. Nedenfor kan du finde praktiske oplysninger om PPR og de forskellige medarbejder som vi samarbejder med.

Kontakt til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

https://ppr.jammerbugt.dk/

E-mail: ppr@jammerbugt.dk

Tlf.: 72 57 73 00

PPR-leder Jesper Lykke Christensen, jlc@jammerbugt.dk , tlf. 72 57 73 01

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er en tværfaglig rådgivningsinstans, som rådgiver dagtilbud, skoler og forældre om børn og unge mellem 0 og 18 år.

PERSONALE DER BETJENER SKOLEN:

Psykolog: Pernille S. Hermansen, phe@jammerbugt.dk , Mobil tlf. 41 91 21 34. Primære opgaver er at yde konsultativ psykologisk bistand til lærere, pædagoger og skoleledelsen i forhold til børn og unge med særlige behov samt at foretage psykologiske undersøgelser og vurderinger. Psykologen deltager fast i skolens PPR-møder.

Tale-høre konsulent: Anne Haven Albertsen, ahl@jammerbugt.dk, mobil tlf. 41 91 18 37. Primære opgaver er at yde konsultativ tale-høre pædagogisk bistand til lærere, pædagoger og skoleledelsen, samt at foretage talesproglige undersøgelser og vurderinger i forhold til børn og unge med tale-høre og sproglige vanskeligheder. Tale-høre konsulenten deltager ad hoc i skolens PPR-møder.

PPR-møde (hver måned). Deltagere: skoleledelse, lærere, specialundervisnings-konsulent ad hoc, sundhedsplejerske ad hoc, læsekonsulent ad hoc og tale-høre konsulent ad hoc. På mødet kan drøftes problemstillinger og tiltag for det enkelte barn/ unge eller klasser/grupper.

SAMARBEJDE MED UU JAMMERBUGT

Alle elever skal have et tilbud om vejledning, og alle skal udfordres i deres uddannelsesvalg – også de fagligt svage elever.

Tranhøjskolen har løbende samarbejde med UU Jammerbugt. Vores skole er, som andre skoler, underlagt den almindelige lovgivning, der gør at elever skal meldes uddannelses parate allerede i 8. Klasse. Der bliver løbende indberettet aktuelt standpunkt, karakterer og modenhedsvurdering til optagelse.dk, hvor også UU Jammerbugt beskriver deres vurdering af den enkelte unges parathed i forhold til evt. ungdomsuddannelse.

UU-vejlederen er ansvarlig for al koordinering, information og evaluering af de obligatoriske introduktionskurser i 8. klasse, obligatorisk brobygning i 9. klasse for de ikke-uddannelsesparate elever, og obligatorisk brobygningsforløb for elever i 10. Klasse, samt brobygning for unge med særligt behov for vejledning i 9. og 10. klasse.

UU-Vejlederen besøger således skolen adskillige gange i løbet af skoleåret, hvor han har personlige samtaler med den enkelte elev og hjælper dem bl.a. med at skrive uddannelsesplan og vejleder dem i forhold til realistiske muligheder.

De unge, der deltager i erhvervspraktikker, bliver forsikret igennem UU Jammerbugt, der samtidig laver aftaler med praktikværten.

Elever der evt. skal videreuddannes med en STU skal ligeledes godkendes af UU Jammerbugt, som formidler samarbejdet med jobcenteret.

Kontakt til UU Jammerbugt

Vejleder: René Holm

https://ungeenheden.jammerbugt.dk/uu-vejledning/uu-jammerbugt/

E-mail: rho@jammerbugt.dk

TLF.: 41913796