Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

​Trivsel

På Tranhøjskolen er det vigtigt, at alle er i trivsel. Derfor vil vi skabe et miljø, hvor det er trygt at færdes, og hvor det er i orden at lave fejl. Vi vil være med til, at alle med tilknytning til skolen bliver inddraget i skolens dagligdag, at de bliver lyttet til og anerkendt, for hvem de er, samt hvad de gør og siger. Inddragelse skaber ansvarsfølelse, hvilket er med til at give det overskud og den glæde, der skal til for at hjælpe andre. For at trives er det vigtigt, at man møder en skolekultur, hvor alle føler nærvær i et respektfuldt miljø. Det er vigtigt, at eleven bevarer- eller genfinder glæden ved at gå i skole og derved trives i sin hverdag på skolen.

Sådan vil vi gerne se værdien trivsel komme til udtryk på vores skole:

●at vi behandler hinanden, som vi gerne selv vil behandles
●at vi forstår og respekterer hinandens forskelligheder
●at vi alle er med til at skabe optimale rammer for læring og personlig dannelse under hensyntagen til individuelle forudsætninger
●at vi alle er en del af fællesskabet
●at alle engagerer sig fagligt og personligt og påtager sit eget- og et fælles ansvar.