Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Beskrivelse af hvordan Tranhøjskolen arbejder.

På Tranhøj skolen arbejdes der i lærerteams for de forskellige årgange. De fleste klasser køre en to-lærer ordning, hvilket gør det muligt enten at opdele klassen yderligere, eller tilgodese enkelte elevers særlige støtte behov, derudover lægges der op til undervisningsdifferentieret undervisning. Lærerstaben bliver løbende uddannet bl.a. efter ICDP modellen.

Klasserne er opdelt efter alder, men tager udgangspunkt i den enkelte elev og dennes særlige behov. For Struktur klassen er der yderligere hjælpetiltag. Eleverne er ofte diagnosticeret med ADHD, eller andre problematikker der gør at de er let afledelige. Det er derfor nødvendigt, at skærme dem fra udefrakommende stimuli og derfor benytter vi os i høj grad af IPads og andre elektroniske hjælpemidler, der sikre at den enkelte elev kan holde fokus på undervisningssituationerne. Det er samtidigt nødvendigt at have en stram struktur, hvor det er tydeligt hvilke opgave der skal arbejdes med i hvilket tidsrum. Eleverne mangler ofte overblik som gør dem i stand til at overskue programmet for en hel skoledag – det er derfor nødvendigt, at man som lærer ligger skinner ud og strukturere skoledagen for eleverne.

Strukturklassens elever har ofte vanskeligt ved at knække læsekoden og har derfor ligeledes behov for støtteprogrammer der kan tilgodese evt. læsevanskeligheder, her benytter vis os bl.a. ”In2Words” og ”DragonDictation”.

Tranhøjskolen indgår i et tæt samarbejde med opholdsstederne, og både lærer og pædagoger indgår i hinandens vagtplaner – dette er med til at give os et bedre billede af hele barnet og samtidig skaber det en konsensus i forhold til de pædagogiske overvejelser som der måtte være gavnligt for den unge.

På Tranhøjskolen arbejdes der på, at skabe ligeværdige relationer, hvor der skal være tryghed til at få voksenstøtte i de situationer, som den unge ellers ikke vil kunne håndtere selvstændigt. I undervisningssituationen er det derfor små klasser med maximalt voksenstøtte og i frikvarterene guidning i sociale relationer, samt overblik for at undgå uhensigtsmæssig adfærd.

I konflikt situationer inddrages de unge altid og situationerne bliver bearbejdet, med vægt på mentalisering. Dette bevirker, at det bliver tydeligt for den unge, hvordan en uhensigtsmæssig adfærd påvirker den øvrige elevgruppe, samt giver dem redskaber til, hvordan de fremover vil kunne undgå en lignende konflikt.