Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

​Hvilke pædagogiske/redskaber benyttes der i undervisningen

Undervisningen af eleverne på Tranhøjskolen er kendetegnet ved, at undervisningen specifikt er målrettet til den enkelte elev. Dette stiller krav til både lærere og pædagogiske medhjælpere om at have en skærpet opmærksomhed den enkelte elevs foretrukne læringsstil, udviklings-muligheder og ikke mindst den unges aktuelle sindstilstand, når undervisningen skal planlægges og udføres.

På Tranhøjskolen benytter vi os af tidssvarende undervisningsmateriale fra bl.a. Clio, matematikfessor og bib-tellerup. Eleverne har mulighed for at benytte sig af digitale hjælpemidler som fx Computer og IPads. Derudover har vi et stort AV-Klasselokale med en interaktiv tavle, hvor eleverne har mulighed for at udvikle deres kreative sanser. Vi har derfor valgt at investere i en række forskellige App’s som alle tilgodeser børn med særlige behov. Eleverne har desuden mulighed for at benytte sig af hovedtelefoner, således at de bliver skærmet for ydre stimulig uden at blive afskærmet for fællesskabet.

I klasserne undervises der med både to- og tre lærersystem, hvilket giver mulighed for at bl.a. læsesvage elever kan få den nødvendige hjælp til at komme igennem teksttungt materiale og alligevel løse opgaven.