Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

​Kommunikation

Tranhøjskolen samarbejder på daglig basis med flere forskellige samarbejdspartnere. Det er derfor vigtigt, at der er god kommunikation imellem os og vores samarbejdspartnere for at børnene trives optimalt i deres hverdag. Der gennemføres minimum to læringssamtaler årligt med den enkelte elev, hvor den unges faglige- og sociale udvikling drøftes og hvor mål for videre udvikling opstilles i samarbejde med den unge.

Sådan vil vi gerne se værdien kommunikation komme til udtryk på vores skole:

●at åbenhed, hjælpsomhed og gensidig tillid skal være omdrejningspunktet for al kommunikation
●at al kommunikation foregår i en anerkendende tone
●at kommunikation mellem skole og samarbejdspartnere bliver anvendt som et redskab til at fremme forståelsen for den enkelte elev på både kort- og lang sigt.
●at al kommunikation foregår som dialog, hvor også eleverne kan komme til udtryk.