Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

​Faglighed

På Tranhøjskolen undervises der efter folkeskolens formålsparagraffer og nationale mål. Vi tilbyder hele fagrækken, godkendte årsplaner gennem PPR, samt med faguddannet personale i hovedfagene. I undervisningen prioriteres mange forskellige undervisningsmetoder som tilgodeser elevernes forskellige evner og indlæringsmåder.

Eleverne arbejder med forskellige udtryksmåder der tilgodeser det hele menneske og tilsammen fremmer elevernes nysgerrighed og skaberevne.

Læsning, skrivning og matematik har særlig prioritet, da disse færdigheder er grundlæggende for de øvrige fag. Vi arbejder med differentieret undervisning og søger igennem trygge rammer at skabe succesoplevelser for den enkelte.

Det er vigtigt, at alle reflekterer over egen praksis, og arbejder med at opnå de bedste resultater. Vi hjælper eleverne med at sætte realistiske individuelle mål for undervisningen og for indlæringen.

Sådan vil vi gerne se værdien faglighed komme til udtryk på vore skole:

•at vi alle gør vores bedste
•at vi får de bedst tænkelige resultater ift. den enkelte elev og dennes forudsætninger
•at vi møder udfordringer
•at vi alle udnytter vores evner og kompetencer bedst muligt
•at vi sætter mål for os selv og hinanden.