Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

​Empati & Anerkendelse

På Tranhøjskolen er det vigtigt, at personalet har en vilje og nysgerrighed til at lære det enkelte individ at kende og forstå dem indefra. Der tages hensyn til det enkelte individs behov ved at møde barnet, der hvor de er og hjælpe dem i deres videre udvikling.

Sådan vil vi gerne se værdierne empati og anerkendelse komme til udtryk på vores skole:

●I alle læringsforløb og gennem arbejdet med og i sociale fællesskaber skabes ligeværd blandt andet gennem respekt for forskelligheder
●Elever og lærere mødes med indlevelse og forståelse
●Opholdssted og skole har ansvaret for, at det enkelte barns selvværd udvikles blandt andet ved at fokusere på barnets positive sider
●Det enkelte barn får mulighed for at føle sig set, hørt, forstået og værdsat i samværet med ansatte og de andre elever.
●Lærere, pædagoger, elever og involverede faggrupper respekterer hinandens kompetencer.