Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

​Ansvarlighed

At vise ansvarlighed betyder, at den enkelte oplever sig som værdifuld i- og for fællesskabet, dvs. kender, efterlever og præger de fælles vedtagne rammer. De voksne skal være rollemodeller og sikre, at barnet opnår indsigt, viden og erkendelse om de væsentlige elementer i begrebet ansvarlighed - dvs. være ansvarlig for sig selv og andre.

Sådan vil vi gerne se værdien ansvarlighed komme til udtryk på vores skole:

●At vi alle bidrager positivt til at få hverdagen til at fungere
●At vi alle bliver en del af løsningen, i stedet for en del af problemet
●At vi alle yder en positiv indsats
●At vi alle stiller krav til både os selv og andre.