Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

​Tranhøjskolen idegrundlag

Tranhøjskolen er en skole, som tilstræber at styrke og udvikle den enkelte elevs samlede kompetencer, ikke bare fagligt men også socialt.

Skolen er en udviklingsorienteret skole, der søger at være i stadig bevægelse med opmærksomhed på udefrakommende input og vedvarende tilegnelse af ny pædagogisk og faglig viden.

Skolens undervisning er med afsæt i et helhedsorienteret menneskesyn og med en målsætning om vedvarende at skærpe elevernes nysgerrighed og lyst til læring både fagligt, personligt og socialt.

Skolens primære målgruppe består af elever med sociale tilpasningsvanskeligheder, hvorfor rummelighed er en vigtig værdi på skolen. En rummelighed, der kan tilgodese både sociale, emotionelle og kognitive udfordringer og give den enkelte elev redskaber til at navigere i et uddannelsesniveau.

Grundlæggende respekt for andre mennesker er den bærende værdi i kommunikation og dialog på alle planer i skolehverdagen. Gennem skolens virksomhed skabes grundlag for, at alle kan være en del af fællesskabet, og at alle kan få etableret venskaber, deltage i og få udbytte af det.