Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Skole

Tranhøjskolen

​Tranhøjskolen er organisationen Solskovgaards interne skole.Tranhøjskolen er beliggende i Tranum by og er indrettet med alle de faciliteter man kræver af en moderne folkeskole.Skolens undervisning gennemføres i henhold til folkeskoleloven og "Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder".

Eleverne på skolen tilbydes den fulde fagrække. Alle elever med de nødvendige forudsætninger har tilbud om at aflægge folkeskolens afgangsprøver. De, af skolens elever, der ikke har mulighed for at aflægge folkeskolens prøver, har tilbud om en individuel tilrettelagt undervisning, samt interne prøver.

Derudover er der Tranhøjskolen mange former for andre aktivitetsmuligheder, såsom musiklokale, metal/træværksted, billardbord, bordtennis, bordfodbold, computere, egen multibane. Derudover har skolen mountainbikes, der kan benyttes i de nærliggende naturskønne områder.

Tranhøjskolen er beliggende uafhængigt af opholdsstederne. Eleverne modtager undervisning i almindelige klasser dog med få elever i de enkelte lokaler. Der er en god kommunikation mellem skole og opholdssteder, lærer indgår i det almindelige pædagogiske arbejde på opholdsstederne og pædagoger indgår i undervisningen.

Tranhøjskolens elever

Skolens elever er unge mellem 7 og 17 år. Mange af vores elever har en del faglige, sociale eller adfærdsmæssige problemer. De har ofte oplevet en del skoleskift og har haft mange nederlag.

Tranhøjskolen arbejder ikke kun med de unges faglighed. Vi tager inklusionstankegangen alvorligt. Der bliver således arbejdet meget med relations problematikker og sociale færdigheder. Målet vil således være, at Tranhøjskolens elever på sigt kan udsluses til almindelig folkeskole eller i det mindste gøres klar til en ungdomsuddannelse.

Det er vigtigt for os at eleverne oplever ejerskab for vores skole. Vi tager ansvar for hinanden og oplever et fællesskab samt fælles mål.