Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Målgruppe/speciale.

​Opholdsstederne Solskovgaard specialiserer sig i at modtager børn/unge i alderen 7 - 18 (18-23/25) med:​

  • Tilknytningsforstyrrelse, adfærdsforstyrrelse, omsorgssvigt samt tidlig følelsesmæssig skade.
  • Opmærksomhedsforstyrrelse - ADHD.
  • Autismespektrum forstyrrelser - asbergersyndrom, gennemgribende udviklingsforstyrrelse.

​​​​

​Solskovgaard arbejder ligeledes med børn/unge, hvor der er tale om komorbiditet/en kombination af ovenstående diagnoser/udfordringer eller andre tilstande, som f.eks. angst, OCD, stress eller depression. Det kan være børn/unge, hvor det er svært at skelne imellem de forskellige tilstande, da symptomerne ofte overlapper hinanden. 

Desuden har vi erfaring med at arbejde målrettet ift. problematikker som:

  • Børn/unge, der har været igennem meget svære opvækstvilkår og kan have været udsat for voldeligt overgreb og seksuelt misbrug.
  • Børn/unge kan som kan udvise en selvskadende adfærd.
  • Børn/unge som  kan været tiltrukket af risikomiljøer og i gang med en gryende kriminel løbebane.

Generelt har målgruppen haft svære opvækstvilkår og negative oplevelser ifm. deres skolegang. De er ikke aldersvarende ift. selvkontrol og følelsesmæssig bearbejdning og flere er ligeledes relations -og kontaktforstyrrede hvilket gør, at de har svært ved at indgå og agere i sociale sammenhænge/relationer.

Målgruppen er udfordret indenfor flere af ovennævnte problemområder og de har gennemgående brug for individuel udviklings-støttende relationer med voksne omsorgspersoner.

Nogle af børnene/de unge kan desuden have generelle indlæringsvanskeligheder, hvilket har gjort det svært for dem, at begå sig i deres tidligere skoletilbud med mange nederlag til følge.


Solskovgaard har tilknyttet Intern skole og kan tilbyde et sammenhængende ophold og skoletilbud som er tæt forbundet i samarbejdet omkring undervisningen og det pædagogiske arbejde med barnet/den unge.


Solskovgaard modtager ikke aktive misbrugere, men den unge kan have været i kontakt med og eksperimenteret med f.eks. hash eller andre euforiserende stoffer.