Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Indskrivning

Vedrørende henvendelse kontakt 98 23 52 12 (Akut 98 23 28 00)

Når Solskovgaard får en henvendelse vedr. en ny ung, foretages der en grundig visitation, hvor der ses på om den unge matcher målgruppen, ligesom vi laver den første vurdering af de pædagogiske tiltag ift. den enkelte og dennes problematikker, samt de i handleplanen opstillede mål.


Der laves en helhedsorienteret vurdering, der tager udgangspunkt i Pædagogikken på Solskovgaard. I de tilfælde, hvor det skønnes nødvendigt drøftes sagen med Solskovgaards tilknyttede psykiater, som er med til at vurdere indsatsen.


Solskovgaards har tre medarbejdere, som på tredje år er i gang med en uddannelse til familieterapeut. Sagen gennemgås altid med en af disse medarbejdere, som herefter vurderer om der evt. skal tilbydes støtte i hjemme i forhold til at bakke op omkring anbringelsen og/eller få en forståelse for behandlingsarbejdet, som er en del af grundlaget for en god anbringelse, hvor der er fokus på den unges udvikling.