Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Bente Adolphsen

Gift, 2 voksne børn og 1 barnebarn

 • 2015 - Ansat som juridisk konsulent i seminarer.dk, Odense
 • 2011 - Medlem af bestyrelsen for VITA (Kolding)
 • 2007 - Tilknyttet som underviser i jura på Børnekataloget , Socialstyrelsen
 • 2007-2008Ansat som fuldmægtig i Familieafdelingen i Århus Kommune
 • 2001 – 2016Tilknyttet som kursusunderviser i Dansk Psykologiforening
 • 1999 – 2015 Ansat som lektor i jurafagene på Den Sociale Højskole i Århus
 • 1999-2013Medlem af og formand for bestyrelsen i Baglandet, Århus
 • Forår 1998 - Personligt udpeget medlem af visitationsudvalget (vest) for ordningen
 • med behandling af visse seksualforbrydere
 • 1996 – 2000Tilknyttet Politiskolen som underviser på kurser om afhøring af børn
 • 1996 – 1997 Tilknyttet Danmarks Pædagogiske Universitet som timelærer i jura
 • 1995Ansat som fuldmægtig i vikariat i Århus Kommune, Familieafdelingen
 • 1989 – 1999Ansat som fuldmægtig i Århus Amt, Børn og Unge Området
 • 1989 – 2003 Ansat som timelærer i sociale fag ved Diakonhøjskolen i Århus
 • 1988 Ansat som fuldmægtig ved amtsankenævnet i Vejle Amt
 • Efterår 1986 Ekstern lektor i familieret på Århus Universitet
 • 1986 – 1987Ansat som fuldmægtig på Århus Statsamt
 • 1985 – 1987Tilknyttet Daghøjskolen i Holsted som underviser i hverdagsjura
 • 1984Lejeretskursus på Århus Universitet
 • 1983 Socialretskursus på Århus Universitet
 • 1983 – 1987Huslejenævnsformand i Rønde Kommune
 • 1982 – 1983 Ansat på Institut for proces- og kriminalvidenskab på Århus Universitet
 • 1979 Juridisk embedseksamen fra Århus Universitet
 • 1978Timelærer i kriminologi på Socialpædagogisk Højskole i Århus
 • 1977 – 1978Timelærer i strafferet på Den Socialt Højskole i Århus
 • 1975 – 1978Ferievikar på Jydsk Telefon i Århus
 • 1973Begyndt jurastudiet ved Århus Universitet
 • 1970 Nysproglig student fra Århus Katedralskole​