Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Efterværn

Målgruppe

​Ungeafdelingen er et botilbud til unge, der skal lære at bo for sig selv og lære at skabe fornuftige rammer for deres liv. Aldersgruppen er fra 17 år og opefter. Typisk for de unge er, at de har boet på institutioner, hvor der har været fast struktur med mange rutiner.Formålet med ungeafdelingen er, at de unge selv skal lære forskellige rutiner, og skabe deres egne rammer omkring deres liv.

De unge, i ungeafdelingen, har forsat brug for voksenstøtte til at lære at tage ansvar for deres skole-/arbejdssituation, madindkøb, rengøring, hygiejne, tøjvask, samt planlægning af økonomi.

Forudsætningen for at kunne bo i ungeafdelingen er, at man er aktiveret i enten arbejde eller uddannelse. Dette kan enten ske i den interne skoles STU, men de unge kan også være i gang med en anden ungdomsuddannelse, et praktikforløb eller anden erhvervsmæssig beskæftigelse. Udslusningsindsatsen kan forsættes efter endt ophold i ungeafdelingen, med støtte i egen bolig, hvis der er behov for yderligere efterværn.

Pædagogiske kendetegn

De overordnede mål for ungeafdelingen er, at sikre den enkelt beboers optimale udviklings betingelser. Den pædagogiske linje i ungeafdelingen tager derfor, ligesom i resten af organisationen, udgangspunkt i relations arbejde og den anerkendende tilgang til beboerne og dennes særlige behov.

Solskovgaard tilstræber, at lære den unge respekt og ansvarlighed overfor sig selv og overfor andre. Der arbejdes målrettet på at skabe tryghed, forudsigelighed og kontinuitet i hverdagen.

Aktiviteter

​I ungeafdeling tilbydes der en række forskellige aktiviteter, såsom en ugentlig fællesspisning, bowling, biografture mv. Derudover benyttes den interne skole til bl.a. klubaftener og computertræf, smede- og metalværksted, træværksted og formning. De unge tilbydes ligeledes deltagelse i diverse fællesarrangementer og fester.